VÅR FILOSOFI
Vår kjernevirksomhet er tak- og bygg produkter for entreprenørbransjen, og vi jobber fulltid med det og ikke noe annet. Vårt mål er å tilegne oss all den kunnskap og informasjon som er tilgjengelig til enhver tid for å bistå våre kunder i alt fra rett produktvalg til kostnadseffektive løsninger.


Kunnskapen får vi gjennom nær og hyppig leverandørkontakt. Alle våre leverandører opererer under samme motto, og med daglig kontakt med alt fra markeds- , utviklings- og produksjonsavdelingene oppnår vi et ekstremt tett og profesjonelt samarbeid. Transport er ofte en av de største utgiftene ved å operere i vårt segment, og gjennom hyppig kontakt med våre speditører får vi til enhver tid de beste prisene på forsendelsene.

Siden vi har jevnlig kontakt med alle involverte parter utvikler vi en kvalitet i alle ledd som kommer kundene til gode. Vår visjon er at vi skal dra i alle trådene mens kundene fortsatt kan fokusere på sin kjerneaktivitet uten å bekymre seg for at varene eksempelvis ikke skal komme frem i tide. Dette løser seg selv gjennom en unik kundeoppfølging ved å være tilgjengelige og behjelpelige i alle situasjoner.

Hos oss er ingen kunder for små, og heller ingen for store.